Doctor Information

  

  Dental Department Medical Science Department
  Department of Oral medicine General Human Anatomy
  Dr. Rinkey Nyachhyon, MDS Dr. Emanuel Selvam, MBBS, MS
  Dr. Madhu Shrestha(Shakya), MDS Dr. Indra Nath Sutia, MBBS, MS
  Dr. Ayush Shrestha(Reserve) Mrs. Prema Pokharel, M.Sc.
  Dr. Swostika Shrestha Dr. Arudyuti Chaudhary, MBBS, MS
    Mr Sanjyoti Lama , M.Sc.
  Department of Oral surgery  Mr. Satrughan Shah , M.Sc.
  Dr. Bandana Khanal (MDS)  
  Dr. Pranaya Ratna Shakya(MDS) General Human Bio-Chemistry
  Dr. Siris Prasad Pradhan Dr. Sailendra N. Das, MBBS. MD
    Mr. Ranjit Thakur , M.Sc.
  Department of Prosthodontics Ms. Jyothi Bhandari, M.Sc.
  Dr. Suraj Ram Bhakta Mathema, MDS Mr. Abodh N. Shah, M.Sc
  Dr. Kanchana Shrestha, MDS  
  Dr. Sweta Singh General Human Micro Biology
  Dr. Gita Gurung Dr. Surendra K. Sinha MBBS MD
  Dr. Siris Ananda Vaidhaya Miss Sunila Manandhar, M.Sc
    Mr. Biraj bhakta Kayastha M.Sc
  Department of Community Ms. Dikshya Rijal, M.Sc
  Dr. Lonim Prasai Dixit, MDS  
  Dr. Ajaya Shakya,MDS General Human Physiology
  Dr. Manash Shrestha Dr. A.K. Dasgupta MBBS, Ph.D.
    Dr. S.K.Barua MBBS, MD
  Department of Orthodontics Dr. Utpala Das, MBBA , MD
  Dr. Anjana Rajbhandari, MDS Mr. Dilip Bhattarai , M.Sc
  Dr. Supreeth SM, MDS Mr. Chhitiz Shrestha ,M.Sc
  Dr. Manju Bajracharya, MDS  
  Dr. Rosa Shrestha. MDS General Human Pharmacology
  Dr. Kamana Joshi Dr. A.C. Boirah, MBBS,MD
  Dr Prashamsha Bajracharya Mr. Nabanit Kumar Jha, M.Pharma
  Dr. Asmita Pokrel Ms. Shila Sapkota Sharma, M.Pharma
    Mr. Sanjay Shah, M.Pharma
  Department of Pedodontics  
  Dr. Sunanda Sundas, MDS General Human Pathology
  Dr. Sanskrati Khanal, MDS Dr. Bharat Amatya, MBBS MD.
  Dr. Bismita Pradhan Dr. Hemanta K. Gogei, MBBS MD.
  Dr. Silu Shrestha Ms. Jyospna Shakya , M.Sc.MLT
    Mr. Ravi Shankar Mahato, MSc,MLT
  Department of Periodontics Mr. Gyaneshwor Chaulagai, M.Sc/MLT
  Dr.Surendra Man Shrestha, MDS Mr. Anup Basnet, M.Sc.
  Dr. Ameena Pradhan, MDS  
     
  Department of Conservative  
  Dr. Usha Ghiriya, MDS  
  Dr. Neera Joshi, MDS  
  Dr. Kranti Prajapati, MDS  
  Dr. Sumits Jaya Rajan,MDS  
  Dr. Amshu Shrestha  
  Dr. Dilip Prajapati  
  Dr. Leeza Tandukar  
  Dr. Subodh Sthapit